შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

დისტანციური ზონდირების მეთოდების ადაპტირება წყლის რესურსების მართვისა და ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური სიტუაციების შეფასებისათვის საქართველოში“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
“დისტანციური ზონდირების მეთოდების ადაპტირება წყლის რესურსების მართვისა და ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური სიტუაციების შეფასებისათვის საქართველოში“.
დონორი ორგანიზაცია: სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო  (SlovakAid)