შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

„სკოლამდელი ინფრასტრუქტურის შეფასება და ქართული ინსტიტუციების ბუნებრივ კატასტროფებსა და ხანძრებზე რეაგირებისთვის მზადყოფნის მხარდაჭერა“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„სკოლამდელი ინფრასტრუქტურის შეფასება და ქართული ინსტიტუციების ბუნებრივ კატასტროფებსა და ხანძრებზე რეაგირებისთვის მზადყოფნის მხარდაჭერა“
დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო