გარემოს ეროვნული სააგენტო

„წყლის რესურსებზე გვალვების ზეგავლენის მონიტორინგი და შეფასება და მათი ეფექტური გამოყენება საქართველოში"

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„წყლის რესურსებზე გვალვების ზეგავლენის მონიტორინგი და შეფასება და მათი ეფექტური გამოყენება საქართველოში"
დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (SlovakAid)