გარემოს ეროვნული სააგენტო

„შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება - მე-2 ფაზა“ (EMBLAS II)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება - მე-2 ფაზა“ (EMBLAS II)
დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)