გარემოს ეროვნული სააგენტო

„იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2013 და 2014 ფინანსურიწლების ნაშთი - მდ. წყლის დონის მზომი სადგურები და საზღვაო ნავსადგურებისთვის განკუთვნილი მეტეოროლოგიური სადგურები)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2013 და 2014 ფინანსურიწლების ნაშთი - მდ. წყლის დონის მზომი სადგურები და საზღვაო ნავსადგურებისთვის განკუთვნილი მეტეოროლოგიური სადგურები).

დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა