გარემოს ეროვნული სააგენტო

„წყალდიდობების წინაამღდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლება - მე-2 ფაზა - ქართული ინსტიტუციების შესაძლებლობების და მზადყოფნის ხელშეწყობა“ - მეორე მოდული

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„წყალდიდობების წინაამღდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლება - მე-2 ფაზა - ქართული ინსტიტუციების შესაძლებლობების და მზადყოფნის ხელშეწყობა“ - მეორე მოდული
დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - განვითარებისათვის თანამშრომლობის დეპარტამენტი , საერთაშორისო დახმარების პოლონური ცენტრი (PCPM)