გარემოს ეროვნული სააგენტო

მეწყერის ფორმირების ალბათობის შეფასება საქართველოს მთიან რეგიონებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ არსებული დასახლებების, საერთაშორისო გზების და ენერგოსადენების მაგალითზე“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

მეწყერის ფორმირების ალბათობის შეფასება საქართველოს მთიან რეგიონებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში საფრთხის ქვეშ არსებული დასახლებების, საერთაშორისო გზების და ენერგოსადენების მაგალითზე“.

დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკა - ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)