გარემოს ეროვნული სააგენტო

„საქართველოში სატრანსპორტო დერეფნების უსაფრთხოების გაზრდა საგზაო მეტეოროლოგიის განვითარების გზით

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„საქართველოში სატრანსპორტო დერეფნების უსაფრთხოების გაზრდა საგზაო მეტეოროლოგიის განვითარების გზით.

დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)