შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

„მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების (POPs) შესახებ სტოკჰოლმის კონვენციის შესასრულებლად ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხილვა და განახლება საქართველოში“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების (POPs) შესახებ სტოკჰოლმის კონვენციის შესასრულებლად ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხილვა და განახლება საქართველოში“.

დონორი ორგანიზაცია: გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF), გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP)