გარემოს ეროვნული სააგენტო

ამინდის ექსტრემალური პირობების მიმართ საქართველოს მზადყოფნის გაძლიერება“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„ამინდის ექსტრემალური პირობების მიმართ საქართველოს მზადყოფნის გაძლიერება“
დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)