გარემოს ეროვნული სააგენტო

„საქართველოს წყლები - წყლის მონიტორინგისა და მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში, 2011-2013 წწ.“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„საქართველოს წყლები - წყლის მონიტორინგისა და მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში, 2011-2013 წწ.“
დონორი ორგანიზაცია: ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო