გარემოს ეროვნული სააგენტო

„წყალდიდობის რისკების შეფასებისა და მართვის შესახებ ევროკავშირის დირექტივის საქართველოში განხორციელების პროცესის მხარდაჭერა“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„წყალდიდობის რისკების შეფასებისა და მართვის შესახებ ევროკავშირის დირექტივის საქართველოში განხორციელების პროცესის მხარდაჭერა“.

დონორი ორგანიზაცია: განვითარებისთვის საერთაშორისო თანამშრომლობის სლოვაკეთის სააგენტო (Slovak Aid)