გარემოს ეროვნული სააგენტო

„სანაპიროდან სანაპირომდე ზღვის დაცული ტერიტორიების ქსელების შექმნა (სანაპიროდან ღია და ღრმა ზღვამდე), ზღვის ქარის ენერგიის პოტენციალის გამოყენებასთან ერთად“ (CoCoNet)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„სანაპიროდან სანაპირომდე ზღვის დაცული ტერიტორიების ქსელების შექმნა (სანაპიროდან ღია და ღრმა ზღვამდე), ზღვის ქარის ენერგიის პოტენციალის გამოყენებასთან ერთად“ (CoCoNet)

დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)