გარემოს ეროვნული სააგენტო

"წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვის კლიმატისადმი მედეგი პრაქტიკის შემუშავება მოწყვლადი მოსახლეობის დასაცავად საქართველოში"

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

"წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვის კლიმატისადმი მედეგი პრაქტიკის შემუშავება მოწყვლადი მოსახლეობის დასაცავად საქართველოში".

დონორი ორგანიზაცია: ადაპტაციის ფონდი, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)