გარემოს ეროვნული სააგენტო

„შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება“ (EMBLAS)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესება“ (EMBLAS)

დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU - DG DEVCO) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)