გარემოს ეროვნული სააგენტო

„ENPI-ის (ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტი) აღმოსავლეთ რეგიონის ქვეყნებში ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების პროგრამა“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„ENPI-ის (ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტი) აღმოსავლეთ რეგიონის ქვეყნებში ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების პროგრამა“
დონორი ორგანიზაცია: ევროკომისია (EU - EuropeAid)