გარემოს ეროვნული სააგენტო

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების შეფასება“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების შეფასება“
დონორი ორგანიზაცია: ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო