გარემოს ეროვნული სააგენტო

„ცოდნის საფუძველი ოკეანის ეკონომიკის ზრდისა და ინოვაციისათვის: საზღვაო დაკვირვებების მონაცემების შეკრება და გავრცელება ზღვის ფსკერის კარტირებისათვის“ EMODnet (მე-4 ლოტი - ქიმია)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„ცოდნის საფუძველი ოკეანის ეკონომიკის ზრდისა და ინოვაციისათვის: საზღვაო დაკვირვებების მონაცემების შეკრება და გავრცელება ზღვის ფსკერის კარტირებისათვის“ EMODnet (მე-4 ლოტი - ქიმია)

დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)