გარემოს ეროვნული სააგენტო

„საფრთხეების რუკის მეთოდოლოგიის შემუშავება და საფრთხეების რუკების შედგენა მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის“ ("პრევენციისა და მზაობის სისტემების გაძლიერება“ პროექტის მე-2 ფაზის ფარგლებში)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„საფრთხეების რუკის მეთოდოლოგიის შემუშავება და  საფრთხეების რუკების შედგენა მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის“ ("პრევენციისა და მზაობის სისტემების გაძლიერება“ პროექტის მე-2 ფაზის ფარგლებში)

დონორი ორგანიზაცია: შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC)