გარემოს ეროვნული სააგენტო

წყალდიდობის საწინააღმდეგო ადრეული გაფრთხილება და პრევენცია საქართველოში მდინარეებზე კაბალსა და დურუჯზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

წყალდიდობის საწინააღმდეგო ადრეული გაფრთხილება და პრევენცია საქართველოში მდინარეებზე კაბალსა და დურუჯზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით“

დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განვითარებისათვის თანამშრომლობის დეპარტამენტი (Polish Aid)