გარემოს ეროვნული სააგენტო

„მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის მოწყობა და საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა გადაცემის დანერგვა ყვარელის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის ქსელის მოწყობა და საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა გადაცემის დანერგვა ყვარელის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში“

დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო