გარემოს ეროვნული სააგენტო

იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით (2013 ფინანსური წელი - ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურები)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით (2013 ფინანსური წელი - ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სადგურები)

დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა