გარემოს ეროვნული სააგენტო

„ჰიდრომეტეოროლოგიური სისტემის მოდერნიზაციის პროგრამის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ტექნიკური ექსპერტიზა“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„ჰიდრომეტეოროლოგიური სისტემის მოდერნიზაციის პროგრამის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ტექნიკური ექსპერტიზა“
დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)