გარემოს ეროვნული სააგენტო

„ტრასეკას დერეფნის მეტეოროლოგიური უსაფრთხოების გაზრდა“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„ტრასეკას დერეფნის მეტეოროლოგიური უსაფრთხოების გაზრდა“

დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)