გარემოს ეროვნული სააგენტო

„ტექნიკურ-ეკონომიური დასაბუთება და ტექნიკური ექსპერტიზა რადარის სააგენტოს არსებულ მეტეოროლოგიურ ქსელში ინტეგრირებისთვის“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„ტექნიკურ-ეკონომიური დასაბუთება და ტექნიკური ექსპერტიზა რადარის სააგენტოს არსებულ მეტეოროლოგიურ ქსელში ინტეგრირებისთვის“

დონორი ორგანიზაცია: შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC)