გარემოს ეროვნული სააგენტო

„იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2014 ფინანსური წელი - ლაბორატორიული და საველე აღჭურვილობა)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„იაპონიის არასაპროექტო საგრანტო დახმარება იაპონური მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქციის მოწოდების მიზნით“ (2014 ფინანსური წელი - ლაბორატორიული და საველე აღჭურვილობა)

დონორი ორგანიზაცია: იაპონიის მთავრობა