გარემოს ეროვნული სააგენტო

საინფორმაციო სისტემის განვითარება ალაზანი-აგრიჩაის რეგიონში არსებული მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგისა და მონაცემთა გადაცემის მიზნით“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„საინფორმაციო სისტემის განვითარება ალაზანი-აგრიჩაის რეგიონში არსებული მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგისა და მონაცემთა გადაცემის მიზნით“
დონორი ორგანიზაცია: ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო