გარემოს ეროვნული სააგენტო

„გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება აგრომეტეოროლოგიის კუთხით: ტექნიკურ-ეკონომიური შესწავლა/შეფასება აგრომეტეოროლოგიური ქსელის განვითარებისათვის საქართველოში“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
„გარემოს ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება აგრომეტეოროლოგიის კუთხით: ტექნიკურ-ეკონომიური შესწავლა/შეფასება აგრომეტეოროლოგიური ქსელის განვითარებისათვის საქართველოში“ 
დონორი ორგანიზაცია: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)