შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

„გარემოს ეროვნული სააგენტოს პოტენციალის გაძლიერება თბილისში წყალდიდობების რისკების მონიტორინგისა და პროგნოზირების მიზნით“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
გარემოს ეროვნული სააგენტოს პოტენციალის გაძლიერება თბილისში წყალდიდობების რისკების მონიტორინგისა და პროგნოზირების მიზნით“
დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - პოლონეთის თანამშრომლობა განვითარებისათვის