გარემოს ეროვნული სააგენტო

კატასტროფების რისკების შემცირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
კატასტროფების რისკების შემცირების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“
დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)