გარემოს ეროვნული სააგენტო

„წყალდიდობების წინააღმდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლება - მე-2 ფაზა - ქართული ინსტიტუციების შესაძლებლობების და მზადყოფნის ხელშეწყობა“ - პირველი მოდული

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„წყალდიდობების წინააღმდეგ ჰიდრავლიკური მოდელირების სწავლება - მე-2 ფაზა - ქართული ინსტიტუციების შესაძლებლობების და მზადყოფნის ხელშეწყობა“ - პირველი მოდული

დონორი ორგანიზაცია: პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო (Polish Aid) და „საერთაშორისო დახმარების პოლონური ცენტრი“ (PCPM)