შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

„თბილისის ურბანული რისკების მართვის გაძლიერება“

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:

„თბილისის ურბანული რისკების მართვის გაძლიერება“

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)