გარემოს ეროვნული სააგენტო

“საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელი” (EMODNET 4, მე-4 ლოტი - ქიმია)

საერთაშორისო პროექტი

  • დაწყვების თარიღი:
  • დასრულების თარიღი:
საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელი” (EMODNET 4, მე-4 ლოტი - ქიმია)
დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EU)