შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

ჰიდრომეტეოროლოგია

#

დეპარტამენტის უფროსი

რამაზ ჭითანავა

დაბადების თარიღი:

25 აგვისტო, 1950 წელი.

განათლება:

1979 წ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, ატმოსფეროს ფიზიკა, მაგისტრი.

1984 წ. სანკტ-პეტერბურგის მთავარი გეოფიზიკური ობსერვატორიის გამოყენებითი კლიმატოლოგია, ასპირანტურა.

სამუშაო გამოცდილება:

2004-დან დღემდე - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი/გარემოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის უფროსის მოადგილე. 

2000-2003 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, კონსულტანტი გარემოს მონიტორინგის სფეროში.

1976-1999 საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახური - ტექნიკოს-აეროლოგი, ინჟინერ-აეროლოგი, რადიოლოკაციის ინჟინერი, ცენტრის უფროსის მოადგილე, ცენტრის უფროსი, დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი.

პუბლიკაციები:

არის 15-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

ენები:

ქართული, რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ერთი შვილი.