შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკრინინგის განცხადება - გორის მუნიციპალიტეტში, შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით 200 000 მ3 წელიწადში) მოპოვების პროექტი

გზშ სკრინინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება;

ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო ;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორია;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 22 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).

 

შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ბმული)