შშმ პირებზე ადაპტირება

გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გორის მუნიციპალიტეტში, შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით 200 000 მ3 წელიწადში) მოპოვების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:

სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტო მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება გორის მუნიციპალიტეტში, შინდისის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით 200 000 მ3 წელიწადში) მოპოვებას (იხ. ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1164 ). 

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 28 დეკემბრის N 21/8297 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.