გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - რუსთავის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ლევ 2019-ის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

საჯარო განხილვები

  • დაწყების თარიღი:

შენიშვნა: აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დამატებით გაიმართება 2023 წლის 7 აპრილს, 15:30 საათზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თაზაქენდის საჯარო სკოლის შენობაში. იხ. განცხადება (https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/3622

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,, ლევ 2019“; 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავის მუნიციპალიტეტი;

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 

  • 2023 წლის 3 აპრილი,  13:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა;
  • 2023 წლის 7 აპრილი, 15:30 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თაზაქენდის საჯარო სკოლის შენობა.


“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2023 წლის 7 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).ამასთან, დამატებით გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ნაბეჭდი/მატერიალური ვერსია ასევე ხელმისაწვდომია სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში.