გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება- შპს “თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „თი ეს გრუპი“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. მარაბდა;

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის  13 ივლისის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტო).

 

განახლებული განცხადება - იხ. ლინკი https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/297