გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს “თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:


შპს “თი ეს გრუპის“   მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილ იქნა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარაბდაში  ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიში (იხ.ბმული- https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/295).   

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 22 ივნისის N 21/2852 წერილის საფუძველზე, სააგენტომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.