გარემოს ეროვნული სააგენტო

სკოპინგის განცხადება - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტი

გზშ სკოპინგის განცხადება

  • დაწყების თარიღი:

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი;

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ საგენტოს 2022 წლის 22 სექტემბრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს).

 

იხ. განახლებული ლინკი - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/778