გარემოს ეროვნული სააგენტო

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტი

შეჩერებული/შეწყვეტილი ადმინისტრაციული წარმოებები

  • დაწყების თარიღი:


სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას მიერ სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა- ახალციხის მუნიციპალიტეტში, 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტის სკოპინგის ანგარიში,   რომელიც განთავსდა სააგენტოს ვებგვერდზე (იხ. ბმული - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/682).  

2022 წლის 22 სექტემბრის N 21/5530 წერილის შესაბამისად, ზემოაღნიშნულ პროექტზე სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.